Oplysninger om Erik Jørgensen

Baseret på Weilbachs Dansk Kunstnerleksikon 1-9:

Jørgensen, Erik. *1929 †2019 maler.

*10.12.1929 i Kbh. Forældre: Arbejdsmand Carl Ernst J. og Valborg Caroline Vilhelmine Petersen. † 19. juni 2019
~21.1.1950 i Kbh. med fuldmægtig Rosa Estrid Lindhardt. *29.10.1929 smst., datter af anlægsgartner Cleving Benjamin L. og Sara Wulff. † 7.12.2013

 
Uddannelse: Autodidakt.
 
Rejser og udlandsophold: London 1964; Istanbul 1988.
 
Stipendier og udmærke1ser: Gerda Iversen 1952: Levin 1962: Rigenstrup 1963; J.R. Lund 1964: Akad. 1965, 1971: Bindesbøll 1967 Stat. Kunstfond 1968: Florence Abrahamson 1968-69: Decemberudst.fonden 1968; Hammann 1969, 1971.
 
Stillinger og hverv: Lærer i tegning og maling, AOF Vestegnen; censor for Sommerudst. 1962; for KE 1964-65; medl. af kom. for udst. i udlandet 1965-70; censor for Charl. Forår 1970.
Udstillinger: KE 1959-60. 1962-63; KP 1961-62. 1968-69: Sommerudst., Kbh. 1961; Kobestævnet, Fr.cia 1961; Charl. Forår 1962-69. 1972, 1974; Pro 1962-63; Niks Malergaard. Søster-Svenstrup 1962-69; Charl. Eft. 1967, 1973; Den Flexible 1974; Unge kunstnere, Nikolaj, Kbh. 1966; Galeria Wspolczesna, Warszawa 1969; Poex, Kbh. 1970; Sønderjyll. Kunsten i hverdagen, Nordjyll. Kunstmus. 1975; Kontraster, Nikolaj, Kbh. 1981; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; De nordiske dage. Kotka, Finland. 1986.; Kunstnersammenslutningen "Maj 93" 2011 og 2015
 
Separatudstillinger: Gal. M., Kbh. 1962; Kbh. Kunst Gal. 1964 (s.m. Ebbe Dyre Jarner); Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1971. 1976; Gal. Smedegade 2, Tønder 1972; Atelierudst. 1977-78, 1983. 1985; Anthropos Gal., London 1978; Albertslund Rådhus 1987; Garagen, Kbh. 1989; Gal. Concorde. Khh. 1993 (s.m. Rudi Olsen. Poul Reimer og Preben Reinicke); Frederiksberg Tekniske skole 1990, 1996.Den gule villa. Frederiksberg 2009
 
Værker: Uden titel (udst. 1959): Fuglen (udst. 1964): Petit rouge (udst. 1965): Komposition (udst. 1968) I cirklens umiddelbare nærhed (udst. 1972); Reflections (udst. 1974);
Solgt til: Ny Carlsberg fondet; Statens Kunstfond; En serie malerier (1970, LO Skolen, Helsingør); Malerier (Agfa Gevaert, Glostrup); Uden Titel (1991. Dyrtidsfondens direktørkontor); En serie malerier (1992, Lejerbos kontorer, Kisumparken, Brøndby); En serie malerier (1997. Arbejdsløshedskassernes Samvirke, København).
 
Erik Jørgensen koncentrerede sig tidligt om det konkret-abstrakte formsprog, præget af geometriske former, hvis vinkler og cirkler fremstår med en stramhed, der kontrasterer til farveholdningen, der hyppigt domineres af okker og rosa nuancer, men ofte brydes af stærkere primærfarver. Ud over malerier, serigrafier og relieffer i træ har J. tillige udført mindre stenskulpturer og her anvendt en mere naturalistisk, omend forenklet, udtryksform. I 1962 var han medstifter af kunstnersammenslutningen Pro.
 
Litteraur: Fredensborg Amtsavis 21.1.1976: kat. til: Paintings by Erik Jørgensen. Anthropos Gal.. London 1978.U.G.