Vilkår for anvendelse

AFTALE MELLEM BRUGER OG webstedet Erik Jørgensen

Webstedet Erik Jørgensen består af diverse websider der er udviklet og vedligeholdes af Ingmar Jørgensen.

Webstedet Erik Jørgensen bliver tilbudt til dig under forudsætning af, du accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser der fremgår på andre sider af dette websted. Din fortsatte brug af webstedet Erik Jørgensen bekræfter derfor din accept af alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

Webstedet Erik Jørgensen forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan webstedet Erik Jørgensen tilbydes, inkluderet i men ikke begrænset til de afgifter/priser der måtte være forbundet ved brug af webstedet Erik Jørgensen.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEBSTEDER

Webstedet Erik Jørgensen kan indeholde genveje til andre websteder ("Links"). Disse websteder er ikke kontrolleret af webstedet Erik Jørgensen, som derfor ikke kan holdes ansvarlig for indholdet på disse websteder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne websteder. Webstedet Erik Jørgensen er heller ikke ansvarlig for transmission af data fra de eksterne kilder/websteder, der refereres til fra dette websted. Dette gælder uden undtagelse alle former for datatransmission, samt skadelig kode i form af vira med mere. Webstedet Erik Jørgensen tilbyder kun disse genveje til dig som en bekvemmelighed. Inkluderingen af disse genveje antyder IKKE at, webstedet Erik Jørgensen anerkender holdninger, som disse websteder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse af din brug af webstedet Erik Jørgensen garanterer du over for webstedet Erik Jørgensen, at du ikke vil anvende webstedet Erik Jørgensen til formål der på nogen måde er ulovlige i henhold til dansk lovgivning eller formål, der måtte krænke nærværende vilkår for anvendelsen af dette websted. Du må under INGEN omstændigheder anvende  webstedet Erik Jørgensen på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe webstedet Erik Jørgensen eller forstyrre andre brugeres besøg på/arbejde med webstedet Erik Jørgensen. Du må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller forsynet igennem webstedet Erik Jørgensen.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Webstedet Erik Jørgensen kan indeholde opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, forums, brugersamfund, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er gjort tilgængelige sådan, at du kan kommunikere med den større offentlighed eller med en gruppe (kollektive "Kommunikationstjenester"). Du accepterer derfor kun at anvende kommunikationstjenesterne til at postere, sende og modtage beskeder og materiale, der er ordentlig og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. Du accepterer derfor, at du ikke vil:
 • Bagvaske, udnytte, chikanere, true eller på anden måde krænke retssikkerheden (såsom retten til offentlig ytring og privatlivets fred) for andre.

 • Publicere, postere, indlæse, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottelig, ærekrænkende, uanstændig, usømmeligt ulovligt emne, navn, materiale eller information.

 • Indlæse filer, der indeholder software eller andet materiale, der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), undtaget hvis du selv ejer eller kontrollerer rettighederne, eller har speciel tilladelse hertil.

 • Indlæse filer der indeholder skadelig vira, korrupte filer eller andet lignende software, der kan skade andres computere.
 • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester af nogen som helst form for forretningsmæssig årsag, undtaget hvis sådan en kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne beskeder/annoncering.

 • Lede eller fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.

 • Hente (downloade) enhver fil der er posteret af anden bruger i en kommunikationstjeneste, hvor du enten kender til eller burde kende til, at disse filer ikke kan distribueres af hensyn til lovmæssige årsager.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters tillæg, i form af lovlige og ordentlige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale af oprindelig kilde, der måtte være indeholdt i en indlæst fil.

 • Begrænse eller forhindre andre besøgende på webstedet i brug eller nydelse af kommunikationstjenesterne.

 • Overtræde enhver regel om opførsel og etik eller andre retningslinier, der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste.

 • Indsamle eller på andre måder gemme oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser uden deres samtykke.

 • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
Webstedet Erik Jørgensen har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder webstedet Erik Jørgensen sig ret til at gennemse og evaluere ethvert materiale, der er indlagt/posteret i en given kommunikationstjeneste, samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. Webstedet Erik Jørgensen forbeholder sig ret til at ekskludere eller forhindre din adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, og uden besked herom, samt uden oplysning om grundlaget for eksklusionen.

Webstedet Erik Jørgensen forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgsel fra stat og myndigheder, eller redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, delvist eller fuldt uden oplysning herom på webstedet Erik Jørgensen.

Udvis altid forsigtighed når du udleverer personlige oplysninger, der kan identificere dig selv eller dine børn og familie i alle kommunikationstjenester på dette websted. Webstedet Erik Jørgensen hverken godkender eller giver sin tilslutning til indhold, beskeder eller informationer, der kan findes vores kommunikationstjenester. Af denne grund fralægger webstedet Erik Jørgensen sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling, det direkte eller indirekte måtte resultere i, som følge af din deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at tale eller give oplysninger på vegne af webstedet Erik Jørgensen, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opretholdt af webstedet Erik Jørgensen.

Materialer indlæst/posteret på en kommunikationstjeneste kan være omfattet af forbrugsbegrænsninger, forbud mod reproduktion og/eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du henter materiale fra vores websted.

MATERIALE LEVERET TIL WEBSTEDET Erik Jørgensen ELLER POSTERET VED ET AF Erik JørgensenS WEBSTEDER

Webstedet Erik Jørgensen gør ikke krav på ejerskab af de materialer (inklusive tilbagemeldinger og forslag) du leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender til webstedet Erik Jørgensen eller en af vores associerede tjenester eller partnere. Hvis du leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender materiale til webstedet Erik Jørgensen giver du øjeblikkeligt tilladelse til at, webstedet Erik Jørgensen og dets associerede partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften af deres Internetforretning inklusive, og uden begrænsning, rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere dit materiale; og at kunne publicere dit navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensation vil blive udbetalt i forbindelse med brugen af dit materiale. Webstedet Erik Jørgensen forpligtiger sig IKKE til at postere eller anvende det materiale du har indsendt. Endvidere forbeholder Webstedet Erik Jørgensen sig ret til at fjerne ethvert materiale du har posteret til enhver tid og uden at informere dig herom.

Ved at levere, postere, indrykke, indlæse eller sende materiale til webstedet Erik Jørgensen eller en af vores associerede tjenester eller partnere, garanterer du hermed, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til materialet, som beskrevet i denne sektion inklusive, og uden begrænsninger, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, postere, indrykke, indlæse og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM WEBSTEDET Erik Jørgensen KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. WEBSTEDET Erik Jørgensen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I WEBSTEDET Erik Jørgensen PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DU MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA WEBSTEDET Erik Jørgensen BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT, NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DIG MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DIN SPECIFIKKE SITUATION.

WEBSTEDET Erik Jørgensen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET Erik Jørgensen. LIGELEDES FRALÆGGER WEBSTEDET Erik Jørgensen SIG ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET Erik Jørgensen.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, KAN WEBSTEDET Erik Jørgensen OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUG ELLER ASSOCIATION TIL DETTE WEBSTED.
HVIS DU UNDER NOGET OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEBSTED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT, BØR DU ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE WEBSTEDET Erik Jørgensen.

SERVICEKONTAKT : erik@ingmar.dk

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

Webstedet Erik Jørgensen forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige Deres adgang til Webstedet Erik Jørgensen og de relaterede tjenester eller dele heraf. Du som besøgende, bruger eller medlem af dette websted accepterer hermed at, nærværende aftale er beskyttet af Danske og Internationale Lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Du som besøgende, bruger eller medlem af webstedet Erik Jørgensen er forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion fra webstedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på webstedet Erik Jørgensen er: © Erik Jørgensen og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder der ikke specifikt er tildelt, er forbeholdt.

Alle rettigheder forbeholdes webstedet Erik Jørgensen © 2012-2019